ČLENOVÉ

Majrich Josef (vedoucí souboru)
Majrichová Zdena (režisér)
Dobiáš Luboš (technik)
Dobiášová Dana
Dvořáková Jitka
Tomcová Alena
Šereda Jiří
Brada Dušan
Kopřiva Petr
Vachková Jitka
Brávková Vlaďka
Pražák Josef